default


Ach. Arena Choreografów


W ramach programu Warszawskie Centrum Tańca stworzyłam projekt A-CH. Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów. Cykliczne wieczory odbywają się na scenie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Projekt zakłada serię pokazów prac choreograficznych młodych, niezależnych twórców z całej Polski oraz tych Polaków, którzy tworzą i mieszkają poza granicami kraju. Od 2012 do marca 2015 w siedmiu wieczorach zaprezentowano ok 36 samodzielnych prac choreograficznych.

A-CH.1 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 10 V 2012.

A-CH.2 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 4 X 2012.

A-CH.3 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 16 V 2013.

A-CH.4 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 17 X 2013.

A-CH.5 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 22 V 2014.

A-CH.6 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 18 IX 2014.

A-CH.7 Arena Choreografów. Wieczór Młodych Choreografów, 22 I 2015.