default


Aleksandra Dziurosz


aleksandra dziurosz

dr hab. Aleksandra Dziurosz (ur. 1981) – tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego, ruchu scenicznego i improwizacji, jeden z nielicznych i najprawdopodobniej najmłodszy doktor habilitowany sztuki w zakresie tańca w Polsce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pomysłodawca i dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektor Warsaw Dance Days. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, kierownik artystyczny Chopin University Dance Company, autorka i organizatorka programu Warszawskie Centrum Tańca, współautorka i współorganizatorka Warszawskiej Platformy Tańca 2014-2016.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu (1999), Pedagogiki Baletu (2003) i abiturientka Podyplomowych Studiów Teorii Tańca (2007) w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2009 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dyscyplinie artystycznej: rytmika i taniec uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2013 stopień doktora habilitowanego.

Jako tancerka, pedagog tańca i choreograf występowała m.in. w: Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, na Krecie, Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce. Choreograf spektakli tanecznych oraz twórca ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych i operowych. Tworzyła m.in. dla: Polskiego Teatru Tańca-Baletu Poznańskiego, Kieleckiego Teatru Tańca, Praskiego Baletu Kameralnego (CZ), United Movement (CH), Conservatorio Profesional de Danza w Sevilli.

Jest twórcą i choreografem Warszawskiego Teatru Tańca. Dla swojego zespołu stworzyła w roku 2008 spektakle: „Chopin – ex-saturo” i „Trwa-nie”, a w 2009 roku spektakl „Ex-it” oraz etiudy choreograficzne: „Dzień z Fryderykiem” oraz „Za-Mąż-Pójście”. Rok 2011 przyniósł premierę spektaklu „Kontrasty”, a rok 2012 zaowocował spektaklami „Anioły” oraz „Few Few”. W 2013 roku odbyła się premiera spektaklu „Darkness. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, tancerza, aktora i taśmę”, „action. CONTRaction. REaction”, „Pink Noise” (chor. U. Hager) oraz „Performer” (reż. B. Martyna). Rok 2014 przyniósł premierę spektaklu „His Est Caritas”, zaś 2015 premierę spektaklu „Kolarz. Niepowtarzalne zderzenie z czasoprzestrzenią”. Rok 2016 uwieńczony został premierą spektaklu inspirowanego życiem i twórczością Zofii Stryjeńskiej „Zocha”.

Jest choreografem spektakli i około 120 etiud tanecznych (prezentowanych m.in. na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru na Woli w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Opery na Zamku w Szczecinie, Staatstheater w Stuttgarcie, "Dimitris Vlissidis" Theater Chania-Kreta, Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii, Theater X Cai w Tokio, City Culture Hall w Iwata/Japonia i innych). W 2006 zrealizowała spektakl „Homo Querens” dla Polskiego Teatru Tańca z Poznania, a w 2013 spektakl „May then maiden” dla Kieleckiego Teatru Tańca. W roku 2015 stworzyła spektakl „Roots” (Theater der Künste w Zurichu). W 2015 zrealizowała rezydencję choreograficzną w Pradze dla zespołu Praque Chamber Ballet. Premiera spektaklu „Come See Comme Ça” odbyła się 18 października 2015 w Stavovské Divadlo w Pradze. Rok 2017 przyniósł premierę w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu p.t. „Niech żywi grzebią umarłych”.

Jest twórcą ruchu scenicznego w spektaklach operowych i teatralnych. Współpracowała z reżyserami teatralnymi: Izabellą Cywińską, Janem Buchwaldem (Teatr Powszechny, Warszawa), Jitką Stokalską (Warszawska Opera Kameralna), Michałem Siegoczyńskim (Teatr Studio, Warszawa), Ryszardem Cieślą i Przemysławem Klonowskim (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa). W latach 2003-2008 była nauczycielem tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Warszawie, a w latach 2002-2004 w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Łodzi.

Od października 2003 roku jest wykładowcą, od 2016 roku profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie tańca współczesnego, improwizacji, plastyki ruchu scenicznego i techniki ruchu. Tam również od października 2010 roku pełniła funkcję pełnomocnika Dziekana d.s. studiów niestacjonarnych (kierunek Taniec), a od listopada 2012 do września 2013 roku funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Od 2009 do 2012 roku prowadziła zajęcia w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na specjalności: Choreografia i Techniki Tańca. Jako reżyser ruchu scenicznego współpracowała z Akademią… Teatralną… im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a jako wykładowca Reżyserii ruchu z Akademią… Wychowania Fizycznego w Warszawie (Edukacja Taneczna – Studia Podyplomowe).

Od 2008 do 2014 roku prowadziła własne Studio Tańca Współczesnego WTT działające przy Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Jest założycielem zespołu tanecznego ATELIER WTT skupiającym osoby niezwiązane zawodowo z tańcem. Zorganizowała liczne pokazy i spektakle taneczne oraz wydarzenia kulturalne m.in. w ramach autorskiego projektu Warszawskie Centrum Tańca: cykl 18 wieczorów tańca CIAŁO-SZTUKA-RUCH (Warszawa 2008-2015), cykl 8 wieczorów ACH. Arena Choreografów (Warszawa 2012-2015), Akcja Teren (Warszawa 2009-obecnie), a także corocznie Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego (2012-obecnie). Od 2012 do 2015 roku sprawiała opiekę merytoryczną i artystyczną nad cyklem wydarzeń artystycznych Scena Elektoralna/Teatr Tańca (Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie), a także nad programem artystycznym Europejskiego Festiwalu Wokół Teatru InQbator Ruchu (Ostrołęka 2012, 2013).

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Choreologii w Poznaniu, ZASP, ZAiKS, Komisji ds. Tańca przy Biurze Kultury m.st. Warszawy, Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca oraz wiceprezesem Polskiego Forum Choreologicznego. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia STREFA OTWARTA. Była prelegentem na konferencjach naukowych i seminariach dotyczących historii i teorii tańca oraz członkiem jury polskich i międzynarodowych konkursów tańca i choreografii.

Jest stypendystką Fundacji Balet ze Szczecina (2001), Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002, 2003), laureatką nagrody choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005) oraz laureatką nagrody Rektora UMFC II stopnia (2012). Jest trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: stypendium dla twórców (2006, 2016) oraz stypendium z programu „Młoda Polska” (2012) oraz dwukrotną stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla młodych naukowców 2013, 2015). Jest stypendystką Konferencji Rektorów Szwajcarskich (program SCIEX – Scientific Exchange Programme NMS.CH 2014-2015) – artistic research i rezydencja choreograficzna w Zürcher Hochschule der Künste w Zurichu. W styczniu 2009 roku otrzymała główną nagrodę choreograficzną THE BEST OF SOLO PERFORMANCE podczas X Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Solo/Duo Dance Festival w Budapeszcie.