default


Aleksandra Dziurosz


aleksandra dziuroszdr hab. Aleksandra Dziurosz – tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego, pomysłodawca i założyciel Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektor Warsaw Dance Days. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, autorka i organizatorka programu Warszawskie Centrum Tańca, współautorka i współorganizatorka Warszawskiej Platformy Tańca 2014-2016.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu (1999), Pedagogiki Baletu (2003) i abiturientka Podyplomowych Studiów Teorii Tańca (2007) w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2009 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dyscyplinie artystycznej: rytmika i taniec uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2013 stopień doktora habilitowanego.
 
Jako tancerka i choreograf występowała na scenach m.in. w: Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Holandii, Danii, na Litwie, Węgrzech, w Czechach i Polsce. Jest twórcą i choreografem Warszawskiego Teatru Tańca. Dla swojego zespołu stworzyła w roku 2008 spektakle: „Chopin – ex-saturo” i „Trwa-nie”, a w 2009 roku spektakl „Ex-it” oraz etiudy choreograficzne: „Dzień z Fryderykiem” oraz „Za-Mąż-Pójście”. Rok 2011 przyniósł premierę spektaklu „Kontrasty”, a rok 2012 zaowocował spektaklami „Anioły” oraz „Few Few”. W 2013 roku odbyła się premiera spektaklu "action. CONTRaction. REaction" oraz „Pink Noise”.

Jest choreografem spektakli i około 120 etiud tanecznych (prezentowanych m.in. na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru na Woli w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Opery na Zamku w Szczecinie, Staatstheater w Stuttgarcie, "Dimitris Vlissidis" Theater Chania-Kreta, Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii, Theater X Cai w Tokio, City Culture Hall w Iwata/Japonia i innych). W 2006 zrealizowała spektakl „Homo Querens” dla Polskiego Teatru Tańca z Poznania, a w 2013 spektakl „May then maiden” dla Kieleckiego Teatru Tańca.

Jest twórcą ruchu scenicznego w spektaklach operowych i teatralnych. Współpracowała z reżyserami teatralnymi: Izabellą Cywińską, Janem Buchwaldem (Teatr Powszechny, Warszawa), Jitką Stokalską (Warszawska Opera Kameralna), Michałem Siegoczyńskim (Teatr Studio, Warszawa), Ryszardem Cieślą i Przemysławem Klonowskim (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa).

W latach 2003-2008 była nauczycielem tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Warszawie, a w latach 2002-2004 w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Łodzi. Od października 2003 roku jest wykładowcą, od 2009 adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie tańca współczesnego, plastyki ruchu i techniki ruchu. Tam również od października 2010 roku pełniła funkcję pełnomocnika Dziekana d.s. studiów niestacjonarnych (kierunek Taniec), a od listopada 2012 do września 2013 roku funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Od 2009 do 2012 roku prowadził‚a zaję™cia w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na specjalności: Choreografia i Techniki Tańca. Jako reżyser ruchu scenicznego współ‚pracował‚a z Akademią… Teatralną… im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a jako wykł‚adowca Reżyserii ruchu z Akademią… Wychowania Fizycznego w Warszawie (Edukacja Taneczna – Studia Podyplomowe).

Od stycznia 2008 roku prowadzi własne Studio Tańca Współczesnego WTT działające przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Jest założycielem zespołu tanecznego ATELIER WTT skupiającym osoby niezwiązane zawodowo z tańcem. Zorganizowała liczne pokazy i spektakle taneczne oraz wydarzenia kulturalne m.in. cykl wieczorów tańca CIAŁO-SZTUKA-RUCH (Warszawa 2008-obecnie), ACH. Arena Choreografów (Warszawa 2012-obecnie), Akcja Teren (Warszawa 2009-obecnie), a także Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego (2012-obecnie). Od 2012 sprawuje opiekę merytoryczną i artystyczną nad cyklem wydarzeń artystycznych Scena Elektoralna/Teatr Tańca (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie), a także nad programem artystycznym Europejskiego Festiwalu Wokół Teatru InQbator Ruchu (Ostrołęka 2012, 2013).

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Choreologii w Poznaniu oraz członkiem Polskiego Forum Choreologicznego. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia STREFA OTWARTA. Jest członkiem Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca oraz Komisji ds. tańca przy Biurze Kultury m.st. Warszawy. Jest autorką książki pt. „Fenomen twórczości Piny Bausch” (2005). Była prelegentem na konferencjach naukowych i seminariach dotyczących historii i teorii tańca oraz członkiem jury polskich i międzynarodowych konkursów tańca i choreografii.

Jest stypendystką Fundacji Balet ze Szczecina (2001), Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002, 2003), laureatką nagrody choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005) oraz laureatką nagrody Rektora UMFC II stopnia (2012). Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: stypendium dla twórców (2006) oraz stypendium z programu „Młoda Polska” (2012). W styczniu 2009 roku otrzymała główną nagrodę choreograficzną THE BEST OF SOLO PERFORMANCE podczas X Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Solo/Duo Dance Festival w Budapeszcie.