default


Nauczyciele


dr Aleksandra Dziurosz (TANIEC WSPÓłCZESNY)

tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współ‚czesnego, pomysł‚odawca
i zał‚ożyciel Warszawskiego Teatru Tańca

ola dziuroszAbsolwentka Pał„stwowej Szkoł‚y Baletowej w Bytomiu (1999 r.), Pedagogiki Baletu (Akademia Muzyczna w Warszawie, 2003 r.) oraz Podyplomowych Studiów Teorii Tańca w Akademii Muzycznej w Warszawie (2007 r.). W 2009 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał‚a tytuł‚ doktora sztuki w zakresie tańca. W latach 2000-2002 był‚a tancerkę… w zespole Joe Alter Dance Group, w 2001 roku współ‚pracował‚a z DAVID GRENKE`S DANCE/THEATRE USA. Wystę™pował‚a na scenach w Polsce i zagranicę…, m.in. w: Japonii, Puerto Rico, Hiszpanii, Danii, Holandii, Czechach, na Wę™grzech i Litwie. Jest twórcę… i choreografem Warszawskiego Teatru Tańca. Jest choreografem i reżyserem spektakli i okoł‚o 120 etiud tanecznych prezentowanych m.in. na scenach: Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru na Woli w Warszawie, Teatru Wielkiego w łodzi, Opery Bał‚tyckiej w Gdał„sku, Opery na Zamku w Szczecinie, Staatstheater w Stuttgarcie, "Dimitris Vlissidis" Theater Chania-Kreta Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii, Theater X Cai w Tokio, City Culture Hall w Iwata/Japonia i wielu innych. W 2006 r. zrealizował‚a spektakl „Homo Querens” dla Polskiego Teatru Tańca z Poznania. Od pałşdziernika 2003 roku jest wykł‚adowcę… Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie tańca współ‚czesnego i techniki ruchu. Od 2009 roku prowadzi zaję™cia w Akademii Muzycznej w łodzi na kierunku: Choreografia i Technika Tańca. Jest twórcę… ruchu scenicznego w spektaklach operowych i teatralnych. Jest stypendystkę… Fundacji Balet ze Szczecina (2001 r.), Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002 r., 2003 r.), laureatkę… nagrody choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005 r.). W 2006 roku otrzymał‚a stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców. W styczniu 2009 roku otrzymał‚a gł‚ównę… nagrodę™ choreograficznę… THE BEST OF SOLO PERFORMANCE podczas X Mię™dzynarodowego Festiwalu Tańca Współ‚czesnego Solo/Duo Dance Festival w Budapeszcie. W 2012 otrzymał‚a stypendium w programie „MłODA POLSKA” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wię™cej na: www.dziurosz.pl

 

mgr Anna Majder (TANIEC WSPÓłCZESNY)

tancerka, nauczyciel tańca

Anna MajderAbsolwentka Ogólnokształ‚cę…cej Szkoł‚y Baletowej w Bytomiu. W 2011 ukońzył‚a studia magisterskie (kierunek: Tancerz sceniczny; Studia licencjackie: Pedagogika tańca/Analiza ruchu) na Anton Bruckner Privat Universtät w Linz (A). Podczas studiów tańzył‚a w x.IDA Dance Company (Linz), pracuję…c m.in. z: Cathrine Guerrin (w spektaklu: „Short Circuits"), Oleg Soulimenko („How Ya Doin”), Rose Breuss („ODYSSEE"), Frans Poelstra („F.ART”), Teresa Ranieri („Real Fake / fake real”), Amy Raymond („Fall Away”). Przez ostatnie lata pracował‚a w Austrii z takimi choreografami/dyrektorami jak: Christina Medina („ASWANG”, solo „Movement Explorations 18” i „Backstage Pass”), Annika Luschin (solo + trio: „Étages et Étoiles"), Willi Dorner („Bodies in urban spaces”), Daniel Morales Perez („Song & Dance”, „Dr. Jekyll and Mr. Hyde”), Christine Gaigg („Maschinenhalle #1”), Karl Schrainer („Ein Sommernachtstraum”). Jako czł‚onek zespoł‚u D.ID/Dance Identity (Oberwart/ A) współ‚tworzył‚a z Liz King spektakle „Double bind” i „Sweet Hearts”, wyreżyserował‚a spektakl „Tanz gegen Gewalt” w trakcie projektu wyrównawczego dla trudnej mł‚odzieży w Oberwart. Przez ostatnie 3 lata prowadził‚a w Linz Zespół‚ Dziecię™cy „Oberek” (dział‚aję…cy przy Wspólnocie Polaków w Górnej Austrii). Brał‚a udział‚ w licznych projektach/warsztatach organizowanych w szkoł‚ach podstawowych w Austrii (prowadzę…c zaję™cia z tańca współ‚czesnego i Hip-Hopu). Doświadczenie pedagogiczne rozwijał‚a również jako instruktor w Szkole Tańca „Red Sapata” i „Perform Dance” (zaję™cia dla mł‚odzieży i dorosł‚ych z tańca współ‚czesnego), wykł‚adaję…c na Anton Bruckner Privat Universtät (lekcje wyrównawcze dla studentów pierwszego roku), prowadzę…c audycje do zespoł‚ów takich jak x.IDA i D.ID. Od wrzeł›nia 2011 roku pracuje z Aleksandrę… Dziurosz w Warszawskim Teatrze Tańca.

 

 

mgr Maria Kuchowicz (TANIEC WSPÓłCZESNY)

tancerka, nauczyciel tańca

Maria KuchowiczAbsolwentka Ogólnokształ‚cę…cej Szkoł‚y Baletowej w łodzi. Studiował‚a na universytecie w Austrii - Private Bruckner Universitat w Linz. W trakcie studiów tańzyla w podyplomowym zespole tańca współ‚czesnego x.IDA Dance Company (Linz), pracuję…c m.in. z: Cathrine Guerrin, Oleg Soulimenko, Rose Breuss, Frans Poelstra, Teresa Ranieri, Amy Raymond. W 2008 roku otrzymał‚a roczne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki w Wiedniu (BMUK – Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur / Wiedeł„ – Austria). Przez ostatnie lata pracował‚a w Holandii z takimi choreografami/dyrektorami jak: Nathalie Larquet, Bruno Caverna, Solid Ground Movement Company (Frascati Theater) oraz Cia. Willi Dorner. W mię™dzyczasie prowadził‚a zaję™cia/warsztaty w Austrii na Anton Bruckner Privat Universtät, audycje do zespoł‚u x.IDA, w Holandii dla Codarts Rotterdam Dance Akademie i Amsterdam Dance Center, Belgii w Artesis Hoger Instituut voor Dans (Lier / Antverp (Belgium) oraz w Wilnie (Litwa) przy współ‚pracy z Igorem Podsiadł‚ym – tancerzem zespoł‚u Club Guy & Roni (Groningen/ Holandia). Od pałşdziernika 2012 roku pracuje z Aleksandrę… Dziurosz w Warszawskim Teatrze Tańca.


Anna Maria Karabela
(BALET KLASYCZNY/BARRE AU SOL, IMPROWIZACJA/KOMPOZYCJA TAłƒCA)

tancerka, nauczyciel tańca

anna karabelaAbsolwentka Ogólnokształ‚cę…cej Szkoł‚y Baletowej w Warszawie. Laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdał„sku w 2005 roku. Studiował‚a również w Rotterdam Dance Akademie i Private Bruckner Universitat w Linz. W 2009 roku ukońzył‚a mię™dzynarodowy program Dance Apprentice Network Across Europe pod dyrekcję… W. Forsythe'a, W. McGregor'a, F. Flamand'a i A. Preljocaja. Wystę™pował‚a m.in. w takich przedstawieniach jak: „Human Writes”, „Equivalence” oraz „Hypothetical Streams” – The Forsythe Company, „A Nos Heros” – Ballet Preljocaj, „Les Metamorphoses du Louvre” – National Ballet de Marseille. Obecnie jako tancerka bierze udział‚ w różnych projektach i współ‚pracuje z wieloma zespoł‚ami w Europie, w tym m.in. z: The Guest Company – „Paun” (Lyon), III Dance Theater – „Lace” (Bern), Cabaret Contemporaine Paris – „No West” (Paryż). Na stał‚e współ‚pracuje z Warszawskim Teatrem Tańca.