default


Warsaw Dance Days


Warsaw Dance Days logo white

Warsaw Dance Days jest jedynym w swoim rodzaju świętem tańca, skupiającym polskich twórców, działających w kraju i za granicą. Ma on prezentować fenomen tańca współczesnego w całej jego różnorodności, nie traktując wybiórczo żadnego z istniejących trendów. Przeciwnie, jedną z ambicji twórców festiwalu, jest możliwość skonfrontowania ze sobą jak największej ilości jak najbardziej sobie odległych nurtów, jakie wyłoniły się w tańcu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Artyści czynnie zajmujący się tą dziedziną, zyskują unikalną możliwość wzajemnej konfrontacji technik i konwencji, w obrębie których poruszają się w swojej pracy. Widz natomiast ma szansę przyjrzeć się różnorodnym strategiom tańca współczesnego, skonfrontować z nimi swoje wyobrażenie o tym rodzaju sztuki i – być może niejeden raz dając się zaskoczyć – poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

 

Program artystyczny festiwalu skoncentrowany będzie na polskim teatrze tańca i tańcu współczesnym, który na bieżąco chłonie najnowsze trendy, jednocześnie utwierdzając swoją wysoką pozycję, jaką od lat cieszy się na całym świecie.

Jeśli chodzi o prezentowane spektakle, podzielić je można na trzy nurty:

  • Warszawa: prezentacja dokonań warszawskiego środowiska teatru tańca.
  • Polska: najciekawsze produkcje grup z całego kraju, które mimo uznania widzów i krytyki, rzadko mogą spotkać się na jednym i tym samym festiwalu.
  • Świat: projekty uznanych polskich tancerzy/choreografów działających poza granicami kraju.

Dopełnieniem Festiwalu będą towarzyszące mu działania: projekt choreograficzny – rezydencja, warsztaty z tańca współczesnego, wystawa fotografii.
Cele Festiwalu:

  • Integracja warszawskiego środowiska teatru tańca oraz skonfrontowanie go z grupami z całej Polski i z zagranicy.
  • Prezentacja osiągnięć polskiego teatru tańca poprzez pokazanie dorobku zespołów odwołujących się do różnorodnych trendów, technik i stylów istniejących współcześnie w tej formie sztuki.
  • Prezentacja osiągnięć polskich artystów pracujących za granicą, często bardziej znanych tam niż w kraju.

Edukacja widza poprzez zaprezentowanie mu różnorodnych nurtów, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat w teatrze tańca oraz poprzez jego uczestnictwo w specjalnie dla niego przygotowanych warsztatach, będących częścią składową festiwalu.

Festiwal odbywa się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie od 2012 roku. Dyrektrorem Festiwalu jest dr hab. Aleksandra Dziurosz.

Organizatorzy:
Mazowiecki Instytut Kultury, Stowarzyszenie Strefa Otwarta, Warszawski Teatr Tańca
Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Projekt Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego jest częścią autorskiego programu Aleksandry Dziurosz Warszawskie Centrum Tańca.

www.facebook.com/WarsawDanceDays