default


Warszawskie Centrum Tańca


Warszawskie Centrum Tańca – to autorska inicjatywa edukacyjno-artystyczna, której program stworzyła i opracowała dr hab. Aleksandra Dziurosz. Idea Warszawskiego Centrum Tańca została sformułowana na bazie wieloletniej pracy artystycznej, edukacyjnej i impresaryjnej Aleksandry Dziurosz. Aleksandra Dziurosz działa wielopłaszczyznowo w obszarze tańca i teatru ruchu w różnych środowiskach, ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki w Polsce i zagranicą. Jej autorskie projekty artystyczne i edukacyjne, które przez wiele lat pojedynczo stanowiły odrębne inicjatywy, w 2012 roku zostały zebrane w jeden nadrzędny program – Warszawskie Centrum Tańca. WCT to zbiór wydarzeń i działalności, które – funkcjonując w obszarze tańca i teatru ruchu – obejmują wiele związanych z nim zagadnień:

  • edukację na różnych poziomach zaawansowania,
  • działania twórcze – choreograficzne i wykonawcze,
  • organizację wydarzeń promujących młodych, niezależnych tancerzy oraz choreografów,
  • organizację wydarzeń prezentujących polskie i zagraniczne produkcje profesjonalnych zespołów tańca i teatrów tańca,
  • organizację wydarzeń/projektów interdyscyplinarnych, umożliwiających dialog pomiędzy rożnymi środowiskami artystycznymi,
  • działalność popularyzatorską i impresaryjną.

Warszawskie Centrum Tańca to całoroczny, cykliczny, skrupulatnie opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji program, stwarzający możliwość rozwoju sztuki tańca w jej licznych aspektach. To prekursorski program stanowiący propozycję, jakiej w stolicy Polski brakowało do dnia dzisiejszego.

 


Warszawskie Centrum Tańca

Warszawski Teatr Tańca (WTT)


Studio Tańca WTT


Atelier WTT


Ciało-Sztuka-Ruch


A-CH. Arena Choreografów


Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego


Panele dyskusyjne, konferencje